Bekleyin

 

KURUMSAL

Değerlerimiz


 

► Topluma ve etik değerlerine saygı göstererek, dürüst ve güvenilir olmak,
► Müşteri memnuniyetini tüm faaliyetlerin odağında tutmak,
► Satış ve satış sonrası hizmetlerimizi aksaksız yürütmek,
► Çalışan memnuniyetine önem vermek, çalışanlarının sürekli gelişimine olanak tanımak,
► Hedef odaklı çalışarak tüm faaliyetlerde rekabetçi politikalar uygulamak,
 

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

Kauçuk İmalatı ve Ağır ağır vasıta araç üstü Yedek Parça Üretimi alanlarında faaliyet gösteren firmamız kalite yönetim sistemini en üst düzeye ulaştırabilmek için aşağıdaki hususlar doğrultusunda politikasını belirlemiştir.

 

► Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, taahhütlerimizi en iyi, en hızlı ve en ekonomik şartlarda gerçekleştirmek,

► Sürekli olarak sağlanan kalite imajı ve güvenilirliği ile Tüm Türkiye'de lider bir kuruluş olmak,

müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, taahhütlerimizi en iyi, en hızlı ve en ekonomik şartlarda gerçekleştirmek,

► Teknolojik ve sektörel gelişmeleri takip ederek çalışma şartlarımızı sürekli iyileştirmek,

► Hedeflere ulaşmak için kalite yönetim sistemimizin kurallarına uymak ve sistemimizi sürekli iyileştirmektir.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ 

 

Kauçuk İmalatı ve Ağır ağır vasıta araç üstü Yedek Parça Üretimi alanlarında faaliyet gösteren firmamız faaliyetlerini yerine getirirken ortaya çıkan çevre boyut ve etkilerini tespit ederek;  

 

► Bu etkilerin çevreye vereceği zararları ortadan kaldırarak veya en aza indirerek çevresel kirlenmenin önlenmesini sağlamak,

► Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak,

► Müşterilerde, tedarikçilerde, çalışanlarda ve diğer ilgili taraflarda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak,

► Tüm faaliyetlerde en etkin kullanım ile enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirerek tasarruf sağlamak,

► Çevreye saygılı olmak ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi uygulamak ve sürekli iyileştirmek ana hedefimiz ve amacımızdır.

 

İŞCİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ  

 

Kuruluşumuz Kauçuk İmalatı ve Ağır ağır vasıta araç üstü Yedek Parça Üretimi alanlarındaki faaliyetlerini en üst kalite seviyesinde yürütürken, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçları arasında değerlendirmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki hususların teminini ve idamesini taahhüt ederiz. 

 

► Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerini ortadan kaldırmak yada en alt seviyeye indirerek kaza ve yaralanmaları önlemek,

► Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak,

► Tüm çalışanların bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek,

► Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak,

► İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi periyodik olarak gözden geçirerek sürekli iyileştirmek.

 

 

 


Ürünlerimiz Ve Hizmetlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Bize Ulaşın!