Bekleyin

ÇEVRE POLİTİKAMIZ 

 

Kauçuk ve Fason İmalat Üretimi alanlarında faaliyet gösteren firmamız faaliyetlerini yerine getirirken ortaya çıkan çevre boyut ve etkilerini tespit ederek;  

 

► Bu etkilerin çevreye vereceği zararları ortadan kaldırarak veya en aza indirerek çevresel kirlenmenin önlenmesini sağlamak,

 

► Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak,

 

► Müşterilerde, tedarikçilerde, çalışanlarda ve diğer ilgili taraflarda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak,

 

► Tüm faaliyetlerde en etkin kullanım ile enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirerek tasarruf sağlamak,

 

► Çevreye saygılı olmak ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi uygulamak ve sürekli iyileştirmek ana hedefimiz ve amacımızdır.

 


Ürünlerimiz Ve Hizmetlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Bize Ulaşın!